Articles del director

director
Nascut a Barcelona, l'any 1960. Llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona, màster en contaminació atmosfèrica.

Benvinguda del director

Benvolguts,

Queda lluny aquell 1921 quan la Mancomunitat de Catalunya va crear el primer Servei Meteorològic de Catalunya, dirigit pel Dr. Eduard Fontserè,  que va néixer amb la clara voluntat de ser la referència meteorològica a nivell científic, però també a nivell popular. Acostar la meteorologia i la climatologia a totes les persones i donar un servei a l’avantguarda d’Europa ha estat sempre l’esperit de la institució.

Els entrebancs amb els quals la meteorologia catalana s’ha topat al llarg de la seva existència han estat nombrosos. Tots sabem de la dissolució del primer Servei Meteorològic l’any 1939. Catalunya va quedar orfe d’un servei que, fins aleshores, havia estat un exemple de rigor, professionalitat i amor a la ciència. No podem obviar que el Servei Meteorològic de Catalunya era membre de ple dret de l’OMI (Organització Meteorològica Internacional). Durant els seus 17 anys d’existència, l’antic Servei va donar un impuls extraordinari a la meteorologia a Catalunya i, amb alguns dels seus treballs, de gran valor científic -com la participació en l’elaboració de l’Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel– va adquirir un important prestigi a nivell internacional.

L’any 1996 es va crear el Servei de Meteorologia de Catalunya, depenent de la Direcció General de Qualitat Ambiental i adscrit al  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Durant els anys següents, el Servei es va anar consolidant amb la instal·lació de les primeres 35 estacions meteorològiques automàtiques, l’equip de radiosondatge i del radar meteorològic de Vallirana, entre d’altres. Això va donar pas a l’aprovació de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que va suposar la creació del Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat pública amb personalitat jurídica pròpia.

Durant tots aquests anys s’ha treballat per ser la referència meteorològica i climatològica a Catalunya i oferir un servei públic de qualitat a la societat catalana.

Llegir més…