Articles del director

director

Benvinguda del director

Benvolguts,

Queda lluny aquell 1921 quan la Mancomunitat de Catalunya va crear el primer Servei Meteorològic de Catalunya, dirigit pel Dr. Eduard Fontserè,  que va néixer amb la clara voluntat de ser la referència meteorològica a nivell científic, però també a nivell popular. Acostar la meteorologia i la climatologia a totes les persones i donar un servei a l’avantguarda d’Europa ha estat sempre l’esperit de la institució.

Els entrebancs amb els quals la meteorologia catalana s’ha topat al llarg de la seva existència han estat nombrosos. Tots sabem de la dissolució del primer Servei Meteorològic l’any 1939. Catalunya va quedar orfe d’un servei que, fins aleshores, havia estat un exemple de rigor, professionalitat i amor a la ciència. No podem obviar que el Servei Meteorològic de Catalunya era membre de ple dret de l’OMI (Organització Meteorològica Internacional). Durant els seus 17 anys d’existència, l’antic Servei va donar un impuls extraordinari a la meteorologia a Catalunya i, amb alguns dels seus treballs, de gran valor científic -com la participació en l’elaboració de l’Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel– va adquirir un important prestigi a nivell internacional.

L’any 1996 es va crear el Servei de Meteorologia de Catalunya, depenent de la Direcció General de Qualitat Ambiental i adscrit al  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Durant els anys següents, el Servei es va anar consolidant amb la instal·lació de les primeres 35 estacions meteorològiques automàtiques, l’equip de radiosondatge i del radar meteorològic de Vallirana, entre d’altres. Això va donar pas a l’aprovació de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que va suposar la creació del Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat pública amb personalitat jurídica pròpia.

Durant tots aquests anys s’ha treballat per ser la referència meteorològica i climatològica a Catalunya i oferir un servei públic de qualitat a la societat catalana.

El Servei Meteorològic de Catalunya, des de la seva creació, ha impulsat la seva difusió a través de la tecnologia 2.0, i disposa del web més visitat de la Generalitat de Catalunya (350.000 visites/dia), i ha fet una aposta decidida per introduir-se a les xarxes socials facebook i twitter.  A hores d’ara, la nostra presència hi està plenament consolidada, amb més de 40.000 seguidors al nostre compte de twitter (@meteocat) i més de 18.000 fans a la nostra pàgina de facebook (/facebook.com/meteocat).

Avui, fem un altre pas endavant. La presentació del bloc del Servei Meteorològic de Catalunya, que em satisfà donar-vos a conèixer. Una eina que neix amb la voluntat de complementar els diferents canals d’informació meteorològica i climatològica existents, amb espais d’opinió, divulgació científica, publicació d’articles i un ampli ventall de continguts per fer-vos més propera aquesta ciència que tant ens agrada.

                                                                                                              Oriol Puig i Godes