Butlletí climàtic estacional – Estiu 2013

 

L’estiu del 2013 ha estat termomètricament normal a gran part de Catalunya i no s’hi pot destacar cap episodi de calor extrema. Un juny fred va quedar compensat a bona part del territori per un juliol més aviat càlid, essent l’agost força normal arreu.

Pel que fa a la pluviometria, en general l’estiu ha estat sec a bona part del litoral, prelitoral i interior, i de caràcter normal o plujós al Pirineu, Prepirineu i Ponent. Hi ha hagut àrees d”extensió molt petita a l’oest de la Depressió Central on es pot qualificar de molt plujós i  també molt localitzadament es pot considerar molt sec al nord del cap de Creus i a la desembocadura de la Tordera. És remarcable al juny un episodi de precipitació molt abundant amb desbordament de la Garona i al juliol l’elevat nombre de dies de precipitació al terç nord.

Tret d’alguns episodis aïllats, en general l’estiu ha estat poc ventós.

 

Aquest Butlletí climàtic estacional té com a objectiu principal caracteritzar climàticament l’estiu de l’any 2013 a Catalunya, la qual cosa es realitza després d’una anàlisi de les dades de temperatura i precipitació enregistrades a les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). Al mateix temps, també s”analitza el comportament d”ambdues variables als Observatoris de l”Ebre (Roquetes) i de Fabra (Barcelona) per obtenir una millor perpectiva històrica i inclou les observacions de la temperatura de l”aigua del mar preses a l”Estartit (Baix Empordà).

 

COMPORTAMENT GLOBAL

Mapes de temperatura mitjana de l’estiu del 2013 i de la diferència d’aquesta temperatura mitjana respecte de la mitjana climàtica

Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No s’hi inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de les dades mensuals.

 

 

Mapes de precipitació acumulada durant l’estiu del 2013 i del percentatge d’aquesta precipitació respecte de la mitjana climàtica

Mapes elaborats amb dades d’estacions automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. No s’hi inclouen els valors de precipitació d’una estació concreta si aquesta estació no disposa de les dades d’un episodi significatiu.

 

L”ESTIU 2013 A L”OBSERVATORI DE L”EBRE

Temperatura

La temperatura mitjana de l’estiu del 2013 ha estat lleugerament superior a les mitjanes climàtiques a l’Observatori de l’Ebre.  Tot i l’anomalia positiva, ha estat la temperatura mitjana més baixa des de l’any 2002, en contrast amb els darrers anys, en què es van donar estius més càlids.

Precipitació

L’estiu del 2013 ha estat el més plujós des de l’any 1997 a l’Observatori de l’Ebre; la precipitació recollida ha estat clarament superior a la precipitació mitjana climàtica:

 

 

L”ESTIU 2013 A L”OBSERVATORI FABRA

Temperatura

L’estiu del 2013 ha resultat càlid a l’Observatori Fabra, ja que la temperatura mitjana ha estat superior a la temperatura mitjana dels dos períodes climàtics de referència.

 

Precipitació

L’estiu del 2013 es pot qualificar de sec a l’Observatori Fabra, ja que la precipitació acumulada ha estat molt inferior als valors mitjans climàtics. Cal destacar que ha estat la més baixa des de l’any 2005.

 

 

LA TEMPERATURA DE L”AIGUA DEL MAR A L”ESTARTIT DURANT L”ESTIU DE 2013

La temperatura mitjana de l’aigua del mar en els nivells més superficials ha estat una de les més fredes dels últims anys; especialment en el de 20 metres de fondària, on l’anomalia global de l’estiu ha estat de -0,8 ºC, la més baixa des de l’any 1991. En superfície, ha estat la temperatura més baixa des de l’any 2002, amb una anomalia de -0,3 ºC.

 

Podeu consultar tot el butlletí aquí 

 

 

 

 

Comentaris tancats.