Arxiu de la categoria: Anàlisi de situacions

Valoració de l’episodi de neu i vent al Pirineu del 24 i 25 de gener de 2014

 

Dies enrera la predicció feta mitjançant els models meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indicava una gran quantitat de precipitació per aquests dos dies a causa d’una important advecció del nord-oest, amb una cota de neu que havia d’anar pujant. Es va preveure que havia de començar nevant a totes les cotes i progressivament la nevada acabaria a les zones més elevades. A més es va subratllar que el gruix més gran de neu cauria a les cotes altes del vessant nord del Pirineu, i així es va reflectir en la predicció. Segons els avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP), hi havia una probabilitat alta d’acumulacions de més de 5 cm per sobre de 600 m, més de 10 cm per sobre de 900 m, més de 20 cm per sobre de 1400 m i més de 50 cm per sobre de 2200 m. Amb probabilitat baixa es van preveure gruixos de més de 20 cm per sobre de 600 m, més 30 cm per sobre dels 900 m i més de 50 cm per sobre dels 1200 m.

A causa de la pujada de cota de neu i preveient que continuaria precipitant, es va fer un avís d’SMP amb probabilitat baixa d’acumulacions locals més de 100 mm de pluja a la zona del vessant nord del Pirineu.

Pel què fa al vent, els models meteorològics indicaven un enfortiment del vent a les cotes altes del Pirineu. Es van preveure amb probabilitat alta ratxes de més de 90 km/h a les zones elevades del Pirineu i del Prepirineu, i amb probabilitat baixa de més de 125 km/h. Es va advertir que es podria produir el fenomen del torb.

Segons la LLEI 15/2001, de 14 de novembre de meteorologia (article 4), el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) té la següent funció, entre d’altres:

i) Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc (actualment Situació Meteorològica de Perill, SMP), coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT), amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària.

L’objectiu d’aquesta tasca és ajudar en la coordinació de les emergències meteorològiques per tal de minimitzar els possibles efectes negatius produïts per la meteorologia adversa.

Aquesta Llei atorga la responsabilitat d’elaborar i emetre els avisos meteorològics al Servei Meteorològic de Catalunya, i des de fa més d’una dècada n’és la institució encarregada.

Els avisos d’SMP van adreçats a:

– Protecció Civil, per tal que activin les diferents fases dels Plans d’Emergències.

– A tota la població, especialment a aquelles persones que han de prendre decisions en funció d’una possible meteorologia adversa, per tal que s’activin els sistemes d’alerta i emergència corresponents. Els avisos d’SMP també son difosos a través de la web de meteo.cat i dels mitjans de comunicació, ja que així arriben a tots els racons de Catalunya.

Arran l’episodi previst pel 24 i 25 de gener de 2014, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre avisos de SMP per neu, vent i acumulació de pluja que, com és habitual, van permetre a Protecció Civil activar els Plans d’Emergències corresponents, segons els protocols establerts.

Llegir més…

PRESCAT (PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya)

 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha desenvolupat un sistema de PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya (PRESCAT) que proporciona prediccions probabilístiques per a la precipitació i la temperatura a alta resolució espacial fins a un horitzó de 10 dies. Aquest sistema parteix del Sistema de Predicció per Conjunts Global (GEFS de les sigles en anglès) de la National Ocean and Atmospheric Agency (NOAA). A partir de les 21 simulacions que formen el GEFS s’estableix entre camps predictands i predictors una funció de transferència basada en l’analogia entre situacions meteorològiques futures i passades i s’aconsegueix, així, la probabilitat d’assolir o no llindars diaris de precipitació i temperatura, d’entre d’altres variables.

S’espera que aquest nou sistema de predicció estadística ajuda tant a l’elaboració dels butlletins de predicció meteorològica diària, com a l’establiment d’avisos de perill meteorològic. A més, complementarà als models de predicció numèrica del temps que actualment utilitza el Servei i que només ofereixen simulacions a un horitzó de pronòstic de 3 dies.

L’elaboració d’un sistema probabilístic de predicció meteorològica ha estat un dels objectius de les línies de recerca del SMC dels darrers anys. En aquest sentit, PRESCAT, desenvolupat per l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM), és el primer d’un seguit de sistemes de predicció per conjunts que s’espera sorgeixin en un futur pròxim. Aquests mètodes són d’elevat interès, atès que permeten capturar l’incertesa inherent en la predicció meteorològica a partir del que s’anomena una anàlisi de sensibilitat.

El projecte, que es va desenvolupar al llarg de tot  l’any 2012, ha com portat la recopilació d’un gran nombre de dades, tant d’observacions en superfície com de reanàlisis de models meteorològics durant els darrers 60 anys. Concretament, a partir de tot el conjunt d’observacions històriques s’han creat malles de dades a diferents resolucions espacials, tot incorporant la influència que l’orografia, la distància a la mar i la disposició geogràfica tenen sobre aquestes variables. Per la seua banda, de les dades de les 21 simulacions del GEFS, formades per un membre de control i 20 membres dispersius, s’han seleccionat les variables predictores més rellevants i s’han adaptat a diferents dominis d’escala sinòptica i de mesoescala. A continuació es passa a la confrontació de les prediccions amb un banc de reanàlisis passats i s’extreuen relacions entre camps meteorològics previstos i les malles observacions, aconseguint d’aquesta manera uns resultats probabilístics d’excedència de certs llindars  per a variables meteorològiques en superfície.

Llegir més…