Arxiu de la categoria: meteorologia

S’amplia a dos anys el període de consulta de les dades d’Estacions Meteorològiques Automàtiques al web

A partir d’avui 28 de juny el web del Servei Meteorològic de Catalunya amplia a dos anys el temps de consulta de dades de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). D’aquesta manera es recupera un dels serveis que s’havien perdut el desembre de 2014 per motius tècnics i de limitacions d’infraestructura, derivats de la migració del web de l’SMC fora de l’entorn corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Durant l’any 2015 i primera meitat de 2016 l’àrea TIC de l’SMC ha treballat per a tornar a oferir aquesta funcionalitat i evitar problemes de càrrega.

A través del web s’ofereixen lliurement dades semihoràries i en temps real de 185 estacions meteorològiques automàtiques i, a partir d’ara, es poden consultar les dades dels dos anys previs al dia en curs. Aquesta possibilitat situa l’SMC com a un dels serveis meteorològics que ofereix més dades lliures a alta resolució temporal, tal com es mostra a la taula adjunta.

 

Centre País Finestra temporal Resolució
SMC Catalunya 2 anys Semihorària / Extrems i mitjanes diàries
AEMET Espanya 1 dia

7 dies

Horària

Extrems i mitjanes diàries

Méteo-France França 1 any

10 anys

Extrems i mitjanes diàries

Extrems i mitjanes mensuals

Met Office Regne Unit tot l’històric Horària
DWD Alemanya tot l’històric Extrems i mitjanes diàries
Met Éireann Irlanda 3 anys Extrems i mitjanes diàries
KNMI Holanda tot l’històric Horària i extrems i mitjanes diàries
Meteo Swiss Suïssa Fins a 3 dies

Fins a1,5 anys

Horària

Extrems i mitjanes diàries

ZAMG Àustria tot l’històric Extrems i mitjanes diàries
RMI Bèlgica 1 hora Horària
DMI Dinamarca 4 anys Extrems i mitjanes diàries
FMI Finlàndia 2 dies

tot històric

Horària

Extrems i mitjanes diàries

MSoC Canadà 24 h

tot l’històric

Horària

Horària i extrems i mitjanes diàries

NWS EEUU tot l’històric Horària i extrems i mitjanes diàries
Taula 1. Disponibilitat de dades d’estacions meteorològiques automàtiques al web de diversos serveis meteorològics mundials.

Restauració i conservació de la documentació meteorològica del Turó de l’Home

El 31 de març de 1921 el Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya va aprovar el Decret que establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i Eduard Fontserè en va ser anomenat Director. Durant els seus 17 anys d’existència, l’antic SMC va donar un impuls extraordinari a la meteorologia de Catalunya i, amb algun dels seus projectes va adquirir un important prestigi internacional. Entre els seus treballs de ressò destaquen la creació de dos observatoris de muntanya, el del Turó de l’Home (Montseny) i el de Sant Jeroni (Montserrat).

El 22 de juny de 2011 el darrer observador del Turó de l’Home, el Sr. Miquel Meseguer, va cedir a l’SMC el fons documental dipositat a les dependències de l’observatori, i que cobria el període 1952 – 1994. El material cedit consistia bàsicament en registres meteorològic de diferents tipologies: quaderns d’anotacions diàries, bandes d’anemocinemògrafs, bandes de termohigrògraf, bandes d’heliògraf… Es trobaven guardats en dos tipus de suport: arxivadors i caixes.

L’estat de conservació inicial del fons era, en general, molt precària: cobert de pols superficial, de teranyines, barreja de materials, concrecions adherides, taques, papers esquinçats i amb pèrdues de suport per atac i efecte directe de la presència de gats i altres animals a la zona d’emmagatzematge, arrugues, acumulació de brutícia, plecs, acidesa pròpia de la fabricació del paper, grapes oxidades, mostres d’atac d’humitats i altres. Se’n pot veure una mostra a les imatges següents:

 

App5c Zoran Imatge 2
Imatge 3 Imatge 4

Aquest estat va requerir una actuació inicial d’urgència que va consistir en ordenar els documents per tipologia i per anys. Les persones que van intervenir en aquesta primera fase es van protegir per evitar al·lèrgies o infeccions amb bates, guants de làtex, mascaretes específiques per la pols o per fongs. En cas de trobar fongs es va decidir deixar el material a banda per tal de fer un cultiu quan fos possible i determinar així si estaven actius. Qualsevol infestació del fons podia reproduir-se i escampar-se per la resta del material.

Des de l’any 2013, gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBMC), es convoca una beca de formació anual dirigida a l’alumnat de l’escola, amb l’objectiu d’adquirir el coneixement necessari en la neteja, restauració i conservació de part del material malmès. La intervenció es basa sobretot en fer una neteja mecànica, consolidant estrips i talls, reintegrant pèrdues de suport, aplanant i finalment col·locant el material dins unes camises i caixes de cartró de conservació. Posteriorment, aquesta documentació ingressa a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) on es preserva i es posa a disposició dels investigadors.

Recentment, l’SMC ha produït un breu audiovisual per tal de mostrar el rigor i la tècnica que se segueix en la tasca de restauració i conservació del material del Turó de l’Home per part dels alumnes de l’ ESCRBMC.