Arxiu de la categoria: Modelització

Campanya de mesures a la Cerdanya

Des del Servei Meteorològic de Catalunya, conjuntament amb la Universitat de Portsmouth (Regne Unit) s’està duent a terme a la Cerdanya una campanya de mesures de temperatura i humitat relativa en diferents punts de la vall. Aquestes mesures ens han de permetre estudiar com es comporten els perfils verticals de temperatura a la vall (Figura 1), que ens ajudaran a entendre els mecanismes de les inversions tèrmiques i en quina mesura el canvi climàtic afecta de manera diferent l’alta muntanya i els fons de vall.

 

Figura 1. Comparació del que seria el perfil vertical de temperatura climatològic ( ~ 6.5 ºC/km) i un perfil vertical real

Aquesta campanya s’emmarca dins un projecte de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i el Departament de Geografia de la Universitat de Portsmouth, el qual realitza un estudi sobre els efectes del canvi climàtic en zones de muntanya d’arreu del planeta. Les zones escollides foren Finlàndia, com a representant d’una zona de latituds altes; el Kilimanjaro, d’una zona tropical; i el Pirineu, d’una zona de latitud mitjana (Figura 2). El Servei Meteorològic de Catalunya col·labora en el disseny i la logística de la campanya del Pirineu a canvi de disposar de les dades enregistrades.

Figura 2. Mapa del món on es mostren les ubicacions en les quals s’estan fent les campanyes d’observació.

La Cerdanya és una vall d’origen glacial tectònic amb la característica forma en U situada a la Serralada dels Pirineus i la seva orientació es NE-SW (Figura 3). La seva base es troba al voltant dels 1000 metres d’altitud respecte al nivell del mar i està rodejada de serralades amb pics de més de 2000 pel Sud i el Nord, pels estrets del Segre a l’oest i per la plana de Mont-Lluís ( 1500 metres) a l’est. Tot plegat fa que la zona baixa de la vall de la Cerdanya pugui ser considerada com una gran conca on a l’hivern s’hi acumula l’aire fred i s’hi formen fortes inversions.

 

Figura 3. Amb aquests gràfics es veu clarament com la Cerdanya és una vall envoltada de muntanyes.

 

Llegir més…

VERIFICACIÓ DELS MODELS METEOROLÒGICS DEL SMC – RESUM ANUAL 2013

Els resultats de la verificació anual del 2013 mostren, en conjunt, un millor comportament del model WRF, especialment pel que fa al pronòstic de la temperatura a l’àmbit de Catalunya. Quant a la distribució espacial, les principals discrepàncies s’observen en aquells punts on l’altitud real de l’estació difereix molt de l’orografia resolta a l’escala del model.

  

INTRODUCCIÓ

El present informe resumeix els resultats de la verificació operativa dels models meteorològics de l‘SMC. Els resultats de la verificació s’agrupen en funció de la font de dades d’observacions i la metodologia utilitzades. El conjunt de tots els resultats permet obtenir una imatge simplificada del grau d’error associat a les principals variables de pronòstic dels models meteorològics del SMC.

MODELS

Les configuracions dels models inclosos en aquest estudi es mostren a la taula següent:

Taula 1. Configuracions dels models considerats en l’estudi. D’esquerra a dreta: nom de la configuració versió del codi, pas de malla, dimensions de la malla (x,y,z), condicions inicials, condicions de contorn, dades del model global utilitzat al domini mare, abast del pronòstic i comentaris addicionals. En blau, el model de referència de l‘SMC.

En aquest informe només s’inclou la verificació de les simulacions de les 00 TU. D’altra banda, donat que cada model presenta dominis diferents, per verificar de forma comparada es calculen els índexs considerant la finestra comuna que resulta de la intersecció de les diferents parelles de dominis (figura 1).

 Figura 1. Dominis dels models WRF (verd) i COSMO (vermell). Esquerra: dominis WRF-09 i COSMO-07.
 Dreta: dominis WRF-03 i COSMO-03.

 

METODOLOGIA

Les metodologies i fonts de dades utilitzades en el procés de verificació es resumeixen a la taula següent

Taula 2. Metodologies i fonts de dades utilitzades en la verificació. D’esquerra a dreta: dades d’observació (veure Annex 1), configuració del model, variables/nivells verificats (veure Annex 2) i índexs utilitzats (veure Annex 3).
 
  Llegir més…