Arxiu de la categoria: Modelització

Predicció estacional

 

Freqüentment, abans que comencen l’hivern o l’estiu, hi ha interès per saber si seran estacions anòmales respecte al seu comportament climàtic. Aquest any no ha sigut una excepció i, fins i tot, els comentaris i interès per quin serà el comportament de l’estiu s’han incrementat considerablement arran, d’una banda, de la informació apareguda en el canal francès METEO  i, de l’altra, de la primavera més freda del normal que ha experimentat Catalunya. Recordem que la informació del canal METEO apuntava a un estiu més humit i fred del normal. Concretament aquestes prediccions apunten a una anomalia termomètrica d’entre -1º a -3ºC per a la zona de Catalunya i precipitacions per sobre del normal. El que és més, fins i tot s’ha arribat a titllar el 2013 com a un possible any sense estiu.

 

Figura 1. Predicció estacional per a la temperatura(imatge de l’esquerra) i la precipitació(imatge de la dreta) durant l’estiu del 2013 a Europa segons es va presentar al canal francès METEO.

 

Llegir més…

PRESCAT (PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya)

 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha desenvolupat un sistema de PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya (PRESCAT) que proporciona prediccions probabilístiques per a la precipitació i la temperatura a alta resolució espacial fins a un horitzó de 10 dies. Aquest sistema parteix del Sistema de Predicció per Conjunts Global (GEFS de les sigles en anglès) de la National Ocean and Atmospheric Agency (NOAA). A partir de les 21 simulacions que formen el GEFS s’estableix entre camps predictands i predictors una funció de transferència basada en l’analogia entre situacions meteorològiques futures i passades i s’aconsegueix, així, la probabilitat d’assolir o no llindars diaris de precipitació i temperatura, d’entre d’altres variables.

S’espera que aquest nou sistema de predicció estadística ajuda tant a l’elaboració dels butlletins de predicció meteorològica diària, com a l’establiment d’avisos de perill meteorològic. A més, complementarà als models de predicció numèrica del temps que actualment utilitza el Servei i que només ofereixen simulacions a un horitzó de pronòstic de 3 dies.

L’elaboració d’un sistema probabilístic de predicció meteorològica ha estat un dels objectius de les línies de recerca del SMC dels darrers anys. En aquest sentit, PRESCAT, desenvolupat per l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM), és el primer d’un seguit de sistemes de predicció per conjunts que s’espera sorgeixin en un futur pròxim. Aquests mètodes són d’elevat interès, atès que permeten capturar l’incertesa inherent en la predicció meteorològica a partir del que s’anomena una anàlisi de sensibilitat.

El projecte, que es va desenvolupar al llarg de tot  l’any 2012, ha com portat la recopilació d’un gran nombre de dades, tant d’observacions en superfície com de reanàlisis de models meteorològics durant els darrers 60 anys. Concretament, a partir de tot el conjunt d’observacions històriques s’han creat malles de dades a diferents resolucions espacials, tot incorporant la influència que l’orografia, la distància a la mar i la disposició geogràfica tenen sobre aquestes variables. Per la seua banda, de les dades de les 21 simulacions del GEFS, formades per un membre de control i 20 membres dispersius, s’han seleccionat les variables predictores més rellevants i s’han adaptat a diferents dominis d’escala sinòptica i de mesoescala. A continuació es passa a la confrontació de les prediccions amb un banc de reanàlisis passats i s’extreuen relacions entre camps meteorològics previstos i les malles observacions, aconseguint d’aquesta manera uns resultats probabilístics d’excedència de certs llindars  per a variables meteorològiques en superfície.

Llegir més…