Arxiu de la categoria: Observadors

V Trobades territorials de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) 2013

Un any més s’han realitzat les trobades territorials de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les trobades s’han celebrat en quatre poblacions, representatives de les quatre demarcacions catalanes. Aquest any l’organització de les trobades s’ha fet a Barcelona, Girona, Cambrils i Tàrrega.

 

La XOM està formada actualment per 92 observadors, 98 vigilants i 43 col·laboradors de les dues modalitats, és a dir, observadors-vigilants. En total doncs, hi ha actualment 233 membres de la XOM, un total de 135 observadors, i 141 vigilants repartits estratègicament per tot el territori català. El nombre de col·laboradors durant els últims tres anys, no ha variat significativament tal com es pot comprovar a la següent taula, i es preveu que durant el 2014 es mantinguin en aquests valors el nombre de col·laboradors, prioritzant la instal·lació de noves estacions en indrets on es mantinguin o recuperin sèries històriques en risc de perdre’s.

La distribució d’aquests col·laboradors en el mapa comarcal queda de la següent manera. Pel que fa a nombre d’observadors, les comarques amb més col·laboradors són la Garrotxa i Osona, amb 11 observadors cada comarca, i la zona de Catalunya on n’hi ha més és el nord-est del país. Es pot observar també que com a mínim hi ha un observador per comarca, de manera que el territori català està ben cobert.

 

Els observadors de la XOM realitzen l’observació diària de diferents variables meteorològiques,com ara les temperatures màxima, mínima i actual, la precipitació, la humitat, la pressió atmosfèrica, el vent, la nuvolositat, la visibilitat, i l’estat de la mar. Val a dir que el nombre d’observadors que no fallen ni un sol dia en tot l’any ha anat augmentant durant els darrers anys. Actualment hi ha uns 100 observadors de la xarxa que han realitzat observacions tots els dies de 2013, és a dir, no han fallat ni un sol dia, siguin dies laborables, festius, caps de setmana, etc.

 

Els vigilants de la XOM per la seva banda s’encarreguen d’informar quan hi ha Situacions Meteorològiques de Perill (SMP) al municipi en el qual es troben, com poden ser, tempestes, calamarsa, vent fort, pluja intensa, neu, etc.  Això fa que proporcionin una informació molt útil per a la predicció a curt termini. La distribució comarcal dels vigilants s’ha realitzat força més homogènia que la dels observadors, ja que com a mínim hi ha 2 vigilants per comarca que col·laboren amb el Servei Meteorològic de Catalunya.

El setembre d’enguany la Xarxa Fenològica de Catalunya (FENOCAT) del Servei Meteorològic de Catalunya ha passat a formar part de la Xarxa Fenològica Paneuropea (PEP 725) (http://www.pep725.eu/). Actualment hi ha uns 50 observadors fenològics que realitzen les observacions amb regularitat mensual. Les espècies més observades són l’oreneta vulgar (52 observadors), el puput (38), l’ametller i el cirerer (37); mentre que les espècies amb menys observadors són l’alfals (2), el gira-sol i l’olivarda (3).

Aquest any hi ha hagut una bona assistència tant d’observadors com de vigilants del Meteocat. Aquestes trobades serveixen per a l’intercanvi d’experiències, anècdotes i coneixement de la meteorologia del nostre país. És per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya, es convida a un col·laborador de cada demarcació a fer una presentació i així compartir els diferents coneixements de la meteorologia.

Llegir més…

Creació de la xarxa fenològica de Catalunya (FENOCAT)

 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat en marxa la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), amb l’objectiu d’estudiar l’evolució del clima i els possibles impactes del canvi climàtic a partir d’observacions fenològiques sistemàtiques arreu del territori.

La fenologia és la branca de l’ecologia que analitza la relació entre les variables climàtiques i les manifestacions estacionals o periòdiques de les espècies vegetals o animals (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.). Per exemple, permet determinar com l’evolució del clima durant les darreres tres o quatre dècades ha modificat la pauta de migració d’algunes espècies d’ocells. També les plantes, amb cicles fenològics de fases molt marcades, mostren un avançament de diversos esdeveniments fenològics clau, com ara la brostada o la floració. Un altre exemple són els treballs basats en el seguiment de les poblacions de papallones, que indiquen canvis en la distribució de determinades espècies vinculats a l’escalfament global.

 La Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat) permetrà fer un seguiment de l’evolució del clima a partir de l’observació de 45 espècies vegetals i animals a Catalunya.

 

Assessorament científic d’altres entitats

 

La nova xarxa Fenocat ha comptat amb l’assessorament científic de la Institució Catalana d’Història Natural, l’Institut Català d’Ornitologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers per al seu impuls inicial, i es continuarà la col·laboració a l’hora de dur a terme els diferents estudis fenològics.

El projecte suposa, a més, la recuperació d’una tasca d’investigació fenològica iniciada ja l’any 1932 per l’antic Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939).

Llegir més…