La XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics)

 

La Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) va néixer per tal d’ampliar la disponibilitat i el tipus d’informació que el Servei Meteorològic de Catalunya necessita per poder desenvolupar les tasques que li pertoquen en matèria de predicció i vigilància meteorològica o per al coneixement i caracterització del clima de Catalunya; en definitiva per millorar en l’exercici de les funcions que l’SMC ha de desenvolupar atenent a la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

L’SMC amb aquesta Xarxa de col·laboradors complementa la informació meteorològica de què disposa generada des de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC), configurada en la seva totalitat per equips automàtics.

Aquesta xarxa esta formada per un col·lectiu de persones distribuïdes arreu del territori i que col·laboraran amb el Servei Meteorològic de Catalunya aportant informació meteorològica de dues formes diferents:

  • Modalitat d’observació meteorològica per la caracterització diària del temps
  • Modalitat de vigilància meteorològica

La informació subministrada pels observadors adherits a la XOM és considerada vàlida oficialment pel desenvolupament de les funcions pròpies del Servei Meteorològic de Catalunya i aquest en pot fer lliure ús i difusió.