Benvinguts al
Blog de Meteo.cat

5è Informe de l’IPCC (IPCC-AR5)

A finals del mes de setembre a Estocolm (Suècia) es va presentar i aprovar la Base Científica de l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (GIECC o IPCC, en les seves sigles en anglès, Integovernmental Panel on Climate Change).

L’IPCC és l’organisme encarregat d’analitzar a nivell mundial, de forma exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per entendre els elements científics del risc que suposa el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, les seves possibles repercussions i les possibilitats d”adaptació i atenuació del mateix. Les anàlisis i conclusions d’aquest grup d’experts internacional es redacten en un informe que s’elabora aproximadament cada set anys i que consta de tres parts o grups de treball:

  1. La Base Científica
  2. Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat
  3. Mitigació del Canvi Climàtic

Des de la primera edició fins a l’última, a la primera part d’aquest informe l’IPCC ha intentat respondre, de la manera més completa possible i amb els coneixements del moment,  les següents tres preguntes bàsiques:

  1. Com ha canviat el sistema climàtic? (Canvis observats)
  2. Quina és la influència de la humanitat en el Canvi Climàtic? (Influència humana)
  3. Com s’espera que el sistema climàtic canviï en el futur? (Projeccions)

Tot seguit es resumeixen les principals conclusions de la primera part de l’IPCC-AR5, les quals estan resumides en el document de síntesi per als responsables polítics (enllaç, en anglès) que es va aprovar i publicar a la reunió d’Estocolm:

  • Canvis observats

L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc. És a dir, és una evidència l’existència del qual científicament no es pot refusar. Molts dels canvis observats des dels anys 50 del segle passat no tenen cap precedent en l’últim mil·lenni.

La precipitació ha augmentat des de 1901 (confiança mitjana), però sobretot des de 1951 (elevada confiança) sobre les àrees terrestres de latituds mitjanes de  l’Hemisferi Nord. La freqüència i la intensitat de les precipitacions torrencials ha augmentat probablement a l’Amèrica del Nord i Europa.

Llegir més…

Butlletí climàtic estacional – Estiu 2013

 

L’estiu del 2013 ha estat termomètricament normal a gran part de Catalunya i no s’hi pot destacar cap episodi de calor extrema. Un juny fred va quedar compensat a bona part del territori per un juliol més aviat càlid, essent l’agost força normal arreu.

Pel que fa a la pluviometria, en general l’estiu ha estat sec a bona part del litoral, prelitoral i interior, i de caràcter normal o plujós al Pirineu, Prepirineu i Ponent. Hi ha hagut àrees d”extensió molt petita a l’oest de la Depressió Central on es pot qualificar de molt plujós i  també molt localitzadament es pot considerar molt sec al nord del cap de Creus i a la desembocadura de la Tordera. És remarcable al juny un episodi de precipitació molt abundant amb desbordament de la Garona i al juliol l’elevat nombre de dies de precipitació al terç nord.

Tret d’alguns episodis aïllats, en general l’estiu ha estat poc ventós.

 

Aquest Butlletí climàtic estacional té com a objectiu principal caracteritzar climàticament l’estiu de l’any 2013 a Catalunya, la qual cosa es realitza després d’una anàlisi de les dades de temperatura i precipitació enregistrades a les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). Al mateix temps, també s”analitza el comportament d”ambdues variables als Observatoris de l”Ebre (Roquetes) i de Fabra (Barcelona) per obtenir una millor perpectiva històrica i inclou les observacions de la temperatura de l”aigua del mar preses a l”Estartit (Baix Empordà).

 

COMPORTAMENT GLOBAL

Mapes de temperatura mitjana de l’estiu del 2013 i de la diferència d’aquesta temperatura mitjana respecte de la mitjana climàtica

Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No s’hi inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de les dades mensuals.

 

  Llegir més…