Benvinguts al
Blog de Meteo.cat

Automatització del radiosondatge de Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat en marxa un nou equipament que permet la realització totalment automàtica de fins a dotze radiosondatges meteorològics. Així, el nou robot sonda, podrà de manera remota, des de la pròpia seu del SMC, programar, realitzar i fer el seguiment dels radiosondatges que es duguin a terme.

Fins ara, i des de l’any 1997, l’SMC realitza radiosondatges a Barcelona de manera manual des de la Facultat de Física de la UB (el 1998 diàriament, i el 1999 ja dos cops al dia), i des del desembre del 2008 l’estació de radiosondatge està integrada dins la Xarxa Meteorològica Mundial amb el codi 08190. A partir d’ara, el personal especialitzat responsable del radiosondatge de Barcelona s’encarregarà de reomplir de sondes i globus el nou equipament, així com de realitzar tasques bàsiques de manteniment, d’acord amb el conveni acordat entre l’SMC i la UB. També davant qualsevol contingència disposaran de capacitat tècnica per fer el radiosondatge de manera manual.
La nova instal·lació millorarà la qualitat dels radiosondatges, en tant que els homogeneïtzarà, realitzant-los sempre de la mateixa manera, independentment de les persones que fins ara feien el llançament. En aquest sentit, disposa d’una autonomia de fins a 6 dies, equivalent a 12 radiosondatges, amb la conseqüent estalvi econòmic que això suposa.

El Radiosondatge: una anàlisi de l’atmosfera

El radiosondatge proporciona, dos cops al dia (00 h i 12 h UTC), un seguit de variables que permeten determinar l’estat de l’atmosfera en la vertical del punt on es fa el sondatge, fins aproximadament uns 25-30 km d’altitud. En concret, es mesura la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica, la temperatura del punt de rosada, i la velocitat i direcció del vent. Aquestes dades es representen típicament en diagrames termodinàmics que es poden consultar al web del SMC.

Avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP)

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), actualment adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, té com una de les seves funcions principals la d’assessorar en matèria de meteorologia a Protecció Civil, que pertany al Departament d’Interior. L’objectiu d’aquesta tasca és ajudar en la coordinació de les emergències meteorològiques per tal de minimitzar els possibles efectes negatius produïts per la meteorologia adversa.

Per aconseguir aquesta fita, el SMC treballa de manera molt estreta amb Protecció Civil i participa activament en diferents estadis del procés de gestió de les emergències meteorològiques.

De manera teòrica, hom defineix el risc com el producte del perill per la vulnerabilitat. El SMC s’ocupa d’avaluar, amb la màxima precisió i antelació possibles, el perill d’una situació meteorològica prevista. Si a aquest perill s’hi afegeix la vulnerabilitat del lloc on pot ocórrer el fenomen s’obté el risc (pas que fa Protecció Civil). Per exemple, l’alt perill d’una pluja molt intensa caiguda enmig d’un bosc deshabitat (amb baixa vulnerabilitat) té un risc baix, però la mateixa pluja intensa caiguda a la capçalera d’una riera on hi ha habitatges i infraestructures a prop (és a dir, amb alta vulnerabilitat), té un risc molt alt.

Per tal de minimitzar l’impacte del risc meteorològic amb el màxim èxit possible, primer s’han d’elaborar els Plans d’Emergències que seran els que marcaran el protocol a seguir abans, durant i després d’una situació meteorològica de risc. El SMC forma part de l’ampli equip de treball que dissenya els Plans d’Emergències, en el que hi ha implicats tots els grups actuants que poden estar involucrats en l’emergència. Entre moltes altres coses, en aquestes reunions es pacten els llindars de Situació Meteorològica de Perill. Actualment, el SMC fa avisos per acumulació de pluja, intensitat de pluja, neu, vent, onatge, calor i fred, cadascun amb els seus llindars corresponents. Aquesta informació es pot consultar a  http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/entendre-les-prediccions/informacio-general-duna-situacio-meteorologica-de-perill/

Llegir més…