Benvinguts al
Blog de Meteo.cat

Creació de la xarxa fenològica de Catalunya (FENOCAT)

 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat en marxa la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), amb l’objectiu d’estudiar l’evolució del clima i els possibles impactes del canvi climàtic a partir d’observacions fenològiques sistemàtiques arreu del territori.

La fenologia és la branca de l’ecologia que analitza la relació entre les variables climàtiques i les manifestacions estacionals o periòdiques de les espècies vegetals o animals (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.). Per exemple, permet determinar com l’evolució del clima durant les darreres tres o quatre dècades ha modificat la pauta de migració d’algunes espècies d’ocells. També les plantes, amb cicles fenològics de fases molt marcades, mostren un avançament de diversos esdeveniments fenològics clau, com ara la brostada o la floració. Un altre exemple són els treballs basats en el seguiment de les poblacions de papallones, que indiquen canvis en la distribució de determinades espècies vinculats a l’escalfament global.

 La Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat) permetrà fer un seguiment de l’evolució del clima a partir de l’observació de 45 espècies vegetals i animals a Catalunya.

 

Assessorament científic d’altres entitats

 

La nova xarxa Fenocat ha comptat amb l’assessorament científic de la Institució Catalana d’Història Natural, l’Institut Català d’Ornitologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers per al seu impuls inicial, i es continuarà la col·laboració a l’hora de dur a terme els diferents estudis fenològics.

El projecte suposa, a més, la recuperació d’una tasca d’investigació fenològica iniciada ja l’any 1932 per l’antic Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939).

Llegir més…

Automatització del radiosondatge de Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat en marxa un nou equipament que permet la realització totalment automàtica de fins a dotze radiosondatges meteorològics. Així, el nou robot sonda, podrà de manera remota, des de la pròpia seu del SMC, programar, realitzar i fer el seguiment dels radiosondatges que es duguin a terme.

Fins ara, i des de l’any 1997, l’SMC realitza radiosondatges a Barcelona de manera manual des de la Facultat de Física de la UB (el 1998 diàriament, i el 1999 ja dos cops al dia), i des del desembre del 2008 l’estació de radiosondatge està integrada dins la Xarxa Meteorològica Mundial amb el codi 08190. A partir d’ara, el personal especialitzat responsable del radiosondatge de Barcelona s’encarregarà de reomplir de sondes i globus el nou equipament, així com de realitzar tasques bàsiques de manteniment, d’acord amb el conveni acordat entre l’SMC i la UB. També davant qualsevol contingència disposaran de capacitat tècnica per fer el radiosondatge de manera manual.
La nova instal·lació millorarà la qualitat dels radiosondatges, en tant que els homogeneïtzarà, realitzant-los sempre de la mateixa manera, independentment de les persones que fins ara feien el llançament. En aquest sentit, disposa d’una autonomia de fins a 6 dies, equivalent a 12 radiosondatges, amb la conseqüent estalvi econòmic que això suposa.

El Radiosondatge: una anàlisi de l’atmosfera

El radiosondatge proporciona, dos cops al dia (00 h i 12 h UTC), un seguit de variables que permeten determinar l’estat de l’atmosfera en la vertical del punt on es fa el sondatge, fins aproximadament uns 25-30 km d’altitud. En concret, es mesura la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica, la temperatura del punt de rosada, i la velocitat i direcció del vent. Aquestes dades es representen típicament en diagrames termodinàmics que es poden consultar al web del SMC.