Benvinguts al
Blog de Meteo.cat

Escenaris climàtics amb alta resolució a Catalunya

Durant els anys 2011 i 2012, una col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha permès desenvolupar el projecte ESCAT (Generació d”Escenaris Climàtics amb Alta Resolució per a Catalunya), i els resultats han complert el triple objectiu inicial:

  • generar projeccions climàtiques de diferents variables meteorològiques a una resolució espacial de 10 km per a Catalunya;
  • avaluar la incertesa d’aquestes projeccions (especialment per a la temperatura i la precipitació);
  • proporcionar informació adient a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a l’elaboració i seguiment de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.

Atès que en aquests tipus de projectes és necessari disposar d’un ampli ventall d’escenaris climàtics possibles, és indispensable disposar d”una gran potència de càlcul per poder fer, en un temps raonable, totes les simulacions a partir de les quals s’obtenen les diferents projeccions climàtiques. En el nostre cas, l’ús del superordinador Mare Nostrum (gestionat pel BSC-CNS) ha estat fonamental per obtenir els resultats de totes les simulacions amb un temps suficient per poder analitzar les projeccions i subministrar informació a l’OCCC. Només com a curiositat, per generar totes les simulacions del projecte ESCAT s’han utilitzat 1,62 milions d’hores de “cpu”, que si només s’hagués disposat d’una “cpu” (d’un únic ordinador) equivaldrien a un temps de 185 anys. En comptes d’aquests 185 anys de processament i càlcul informàtic, l’ús de 1280 processadors (“cpu”) en paral·lel del Mare Nostrum ha permès reduir el temps de càlcul a menys de tres mesos, generant un volum d’informació que ocupa uns 15 TB d’espai de disc.

Llegir més…

Simulació meteorològica d’alta resolució en zones d’orografia complexa

El cas del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Introducció

La meteorologia juga un paper molt important sobre tot el que forma part d’un territori. D’una banda, durant un llarg període de temps, el clima contribueix a determinar què hi pot formar part i d’altra banda, de forma més puntual, el temps atmosfèric hi actua directament, a vegades de forma contundent, permetent que alguns elements es mantinguin, es modifiquin, o en alguns casos arribin a malmetre’ls. A grans trets, la vegetació, la fauna, el relleu, la hidrologia i l’activitat humana, entre moltes altres coses, depenen força de la meteorologia i de la climatologia, les quals estan molt desenvolupades en alguns aspectes, però en d’altres, es troben a les beceroles. Els avanços en moltes ciències i diverses activitats humanes han fet que cada vegada es demani una major especificitat en les prediccions meteorològiques, les quals han d’anar precedides per uns bons anàlisi inicials que depenen de bones i nombroses dades observacionals.

Malgrat no disposar d’extenses sèries de dades meteorològiques observacionals, el Parc fou escollit en aquest treball de recerca pel fet que es troba en una zona d’orografia complexa sense l’actuació de l’home, factor que pot modificar algunes variables meteorològiques. També es va tenir en compte la combinació de les influències mediterrània i atlàntica, i per la importància que té a nivell del país i d’Europa. Finalment dir que amb aquest treball, més que una simulació qualitativa del temps s’ha pretès realitzar una simulació que mostri la dinàmica de diferents situacions meteorològiques en zones d’orografia complexa de cara a fer recerca en meteorologia de muntanya, per tal de millorar els pronòstics del temps. Llegir més…