Tag Archives: tempestes

Mesures de seguretat en cas de tempesta

 

Ara que comença l’estiu és un bon moment per recordar el perill que comporten les tempestes i les mesures que cal prendre quan realitzem activitats a l’aire lliure. Al nostre país, l’activitat de llamps es concentra a l’estiu, segons les dades de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE) de l’SMC. Durant juliol i agost es registren gairebé el 50% dels llamps que cauen en tot l’any; afegint-hi juny i setembre, aquest percentatge puja fins al 85%.

Pel que fa al nombre de dies de tempesta (registre d’un llamp o més), els màxims es concentren al terç nord del país, on arriben a valors d’entre 30 i 40 dies de tempesta a l’any. En canvi, al sector litoral hi ha de mitjana uns 20-24 dies de tempesta.

 

Mapa de dies de tempesta, mitjana anual del període 2004-2012 elaborat a partir de les dades de la XDDE de l’SMC, a partir d’una malla de 20 x 20 km.

 

A continuació es presenten un seguit de recomanacions per evitar situacions on hi ha risc de veure’s afectat per la caiguda d’un llamp. Si bé podem pensar que aquest risc és reduït, cal tenir present que els més de 65.000 llamps que cauen, de mitjana, cada any a Catalunya no només causen problemes elèctrics, incendis i desperfectes, sinó que també causen la mort de persones, per impacte directe o proper.

Cap guia no pot pretendre aconseguir una seguretat absoluta, però està demostrat que el coneixement del perill del llamp i el fet de seguir una sèrie de pautes simples de conducta farà reduir substancialment el risc que comporta una situació de tempesta.

Llegir més…