El clima de Catalunya

Principals trets climàtics del país

 
Atles climàtics

La variabilitat climàtica de Catalunya a través de la cartografia

 
Climatologies comarcals

Mitjanes climàtiques de 30 anys de període i per a un ampli ventall de localitats

 
Les sèries climàtiques

El rescat de dades, el control de qualitat i l'anàlisi d'homogeneïtat de les sèries climàtiques

 
Episodis de temps singular

Descripció d'episodis meteorològics notables succeïts a Catalunya

 
Corbes IDF

Corbes d'Intensitat-Durada-Freqüència de la precipitació a tres observatoris de Catalunya

 
Històric de cartografia climàtica

Accés als mapes climàtics de temperatura, precipitació i irradiació solar des de 2008

Data d'actualització: 19.02.2018