El clima de Catalunya

El clima de Catalunya

Principals trets climàtics del país

Atles climàtics

Atles climàtics

La variabilitat climàtica de Catalunya a través de la cartografia

Climatologies comarcals

Climatologies comarcals

Mitjanes climàtiques de 30 anys de període i per a un ampli ventall de localitats

Les sèries climàtiques

Les sèries climàtiques

El rescat de dades, el control de qualitat i l'anàlisi d'homogeneïtat de les sèries climàtiques

Episodis de temps singular

Episodis de temps singular

Descripció d'episodis meteorològics notables succeïts a Catalunya

Corbes IDF

Corbes IDF

Corbes d'Intensitat-Durada-Freqüència de la precipitació a tres observatoris de Catalunya

Històric de cartografia climàtica

Històric de cartografia climàtica

Accés als mapes climàtics de temperatura, precipitació i irradiació solar des de 2008

Data d'actualització: 19.08.2020