Butlletí mensual

Quins han estat els trets climàtics del darrer mes? Els mapes de temperatura, de precipitació i d'irradiació solar

 
Butlletí estacional

Com ha estat la darrera estació climàtica? Més plujosa o eixuta que la mitjana?

 
Butlletí anual

Les característiques termomètriques i pluviomètriques del darrer any

 
Butlletí de l'any pluviomètric

La pluviometria entre els mesos de setembre i agost per tenir una bona visió de les reserves hídriques

 
Estat de la sequera

L'estat de la sequera pluviomètrica a través de l’Índex de Precipitació Estàndard (IPE) i la seva evolució recent

 
Temperatura del mar

Les darreres dades de la temperatura i la transparència de l'aigua del mar a l'Estartit actualitzades cada setmana

 
Tendència climàtica

La tendència de la temperatura, la precipitació i les variables marítimes a Catalunya des de 1950

 
Índexs climàtics

La tendència dels extrems climàtics diaris de temperatura i precipitació des de 1950

 
Clima de Barcelona des de 1780

L'evolució de la temperatura i la precipitació de la sèrie més llarga i contínua de la península Ibèrica

 
Observatoris Fabra i de l'Ebre

La variabilitat i el canvi climàtic observat als dos observatoris centenaris del país

 
Clima del Pirineu

L'evolució del clima al Pirineu des de 1950 gràcies als projectes OPCC i CLIM'PY

 
Fenologia

Tots els detalls de la Xarxa d'Observació Fenològica de Catalunya (Fenocat). Què i com s'observa i per quin motiu

Data d'actualització: 16.07.2018