Recerca i divulgació

 
Projectes de recerca

Accés als principals projectes on treballa o ha treballat l'Àrea de Climatologia

 
Publicacions

Articles, pòsters i treballs d'investigació amb participació de l'Àrea de Climatologia

 
Butlletí informatiu

El Butlletí de l'Àrea de Climatologia amb informació trimestral de la seva activitat

 
Divulgació climàtica

Productes i eines per a difondre el coneixement climàtic

Data d'actualització: 13.03.2017