Predicció

Prediccions
 
Predicció general

Predicció meteorològica per a Catalunya, que arriba a la precisió comarcal. També inclou els Avisos de Situació Meteorològica de Perill

 
Predicció municipal

Predicció meteorològica automàtica per a tots els municipis de Catalunya

 
Predicció per a platges i esports nàutics

Predicció meteorològica i marítima automàtica arran de costa per a totes les platges de Catalunya

 
Predicció per a mar obert

Predicció marítima per a mar endins

 
Predicció per al Pirineu

Predicció meteorològica específica per a cims i refugis del Pirineu

 
Predicció per a les pistes d'esquí

Predicció meteorològica específica per a pistes d'esquí

 
MeteoMuntanya

Producte creat i gestionat per l'SMC i la FEEC i orientat als qui practiquen activitats de muntanya.

 
Audiovisuals de predicció

Vídeos i cròniques de ràdio amb informació de la predicció meteorològica per a Catalunya

 
Índex Ultraviolat (UVI)

Predicció automàtica de l'índex ultraviolat, així com de l'estat del cel previst

Models numèrics
 
Models atmosfèrics

Predicció operativa dels models meteorològics

 
Models oceanogràfics

Predicció operativa del model d'onatge

 
Predicció mensual

Predicció de les anomalies de temperatura i precipitació dels pròxims tres mesos

Data d'actualització: 24.02.2020